Srpska Heraldika

Општина Владичин Хан

ОПШТИНА

НОСИЛАЦ

  Општина Владичин Хан

  НЕХЕРАЛДИЧКА ЗНАМЕЊА

ФОРМАТ

Амблем

ОПИС

На црвеном пољу у глави штита је име општине „Владичин Хан“ У подножју штита су презентована два таласа, преко којих је бела конструкција. На зеленој основи, изнад моста су презентовани плодови попут крушке и јабуке, а изнад воћа је четвртина плавог зупчаника. Зупчаник формира зракаст сноп сребрне изнад у којем је Мали грб Републике Србије без круне.

ЗАСТАВА

На сребрној основи централно поновљен псеудохералдички амблем.

Општина Владичин Хан користи псеудохералдички амблем. На црвеном пољу у глави штита је име општине „Владичин Хан“ а поље испод је одвојно на три дела. Најниже презентује два таласа који симболизују Јужну Мораву, преко које је бела конструкција која представља Стари мост у Владичином Хану. На зеленој основи, изнад моста су презентовани плодови попут крушке и јабуке, а изнад воћа је четвртина плавог зупчаника који представља индустрију Владичиног Хана која је најзаслужнија за развој града. Зупчаник формира зракаст сноп сребрне изнад у којем је Мали грб Републике Србије без круне.

  РАНИЈЕ ВЕРЗИЈЕ

КОРИШЋЕЊЕ

до 2016. године

АМБЛЕМ

Раније знамење је у свему истоветно садашњем осим што је на месту почасне тачке штита имало приказ малог грба Србије, двоглавог белог орла са штитом са четири оцила.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Балиновце – Бачвиште – Белановце – Белишево – Богошево – Брестово – Владичин Хан – Врбово – Гариње – Горње Јабуково – Грамађе – Декутинце – Доње Јабуково – Дупљане – Житорађе – Зебинце – Јагњило – Јастребац – Јовац – Калиманце – Кацапун – Козница – Копитарце – Костомлатица – Кржинце – Кукавица – Куново – Лебет – Лепеница – Летовиште – Љутеж – Мазараћ – Манајле – Мањак – Мртвица – Островица – Полом – Прекодолце – Прибој – Равна Река – Рдово – Репинце – Репиште – Ружић – Солачка Сена – Срнећи Дол – Стубал – Сува Морава – Теговиште – Урвич – Џеп