Srpska Heraldika

Породична хералдика и
вексилологија

Породична хералдика је настала пре свега у оквиру титуларне хералдике. Грбови су се додељивали носиоцу титуле, па су тако знамења била наслеђивана, као што су биле и титуле, током директне непрекинуте мушке линије. Иако је, наравно, примарни корпус српске хералдичке историје настао и постојао у средњем веку, део српског племства добија своја хералдичка знамења током осамнаестог и деветнаестог века у оквиру Аустро-угарске монархије и пре свега регије познате под називом Војна крајина. 

У савремено доба, обновом српске краљевине поново се успоставља породична српска хералдика, али падом монархије и развитком комунизма сваки вид хералдике, укључујући и породичну био је занемарен и прекинут. Демократизацијом друштва и оснивањем Српског хералдичког друштва постепено се формира Нова српска хералдика, а повратком краљевске породице Карађорђевић се поново уводе елементи монархистичке хералдике. Данас, породична хералдика поново добија на значају. Посебно се види велика заинтересованост за праћење традиционалних хералдичких начела међу српском дијаспором у иностранству, при чему су најизраженије заједнице у Немачкој, Аустији и Аустралији.

Грб др Живојина Петровића, футуролога и мецене, и његових потомака
(идејно решење М. Драшковић, цртеж Љ. Грујић, Српско хералдичко друштво)
Грб г. Предрага Милетића, глумца Народног Позоришта у Београду, и његових потомака
(идејно решење М. Драшковић, цртеж Т. Ачански, Српско хералдичко друштво)
Пуно хералдичко знамење Слободана Глушчевића из Подгорице, Црна Гора.
(Идејно решење и цртеж Љубомир Грујичић, Српско хералдичко друштво)
Грб г. Небојше Мандића, државног и балканског шампиона у џудоу, и његовог потомства
(идејно решење М. Драшковић, цртеж Љ. Грујић, Српско хералдичко друштво)
Емблазон грба племенитих Илића
(цртеж Небојша Дикић, Центар за истраживање православног монархизма)
Грб г. Зорана Гулана, геолога из Београда, и његовог потомства
(И. Сарајчић, Српско хералдичко друштво)
Грб г. Бранка Зечевића, индустријалца из Београда, и његовог потомства
(И. Сарајчић, Српско хералдичко друштво)