Srpska Heraldika

Институционална хералдика и
вексилологија

Институционална хералдика представља специфичну комбинацију корпоративног визуелног идентитета, уобичајено презентован кроз визуал логотипа или логоа и знака, али користећи методологије и правила нове српске хералдике. У модерно време израда таквих хералдичких обележја ван границе образовних институција има за примарни циљ указивање на висок ниво националне освешћености и припадности, односно тематски и садржајно указује на блиске национално-историјске сфере рада. Попут појединца или црквене епархије, правна лица и образовне институције једнако могу бити армигери хералдичких знамења.
Иконографска радионица Павловић
(Идејно решење и цртеж Љ. Грујић)
Грб предузећа за финансије, трговину и услуге Fenix Prime D.O.O.
(Идејно решење и цртеж Љ. Грујић)
Универзитет у Београду
(Идејно решење и цртеж Д. Ацовић, Српско хералдичко друштво)
Комерцијална банка
(Идејно решење и цртеж Д. Ацовић, Српско хералдичко друштво)>
Инжењерска комора
(Идејно решење и цртеж Д. Ацовић, Српско хералдичко друштво)
Cospex д.о.о. Мали Зворник
(Идејно решење и цртеж Срећко М. Никитовић, Центар за истраживање превославног монархизма)