Srpska Heraldika

Територијална хералдика и
вексилологија

Територијална хералдика представља хералдичка и вексилолошка знамења која репрезентују одређене градове, општине и покрајне у оквиру територијалне организације Републике Србије. Српско хералдичко друштво „Бели Орао“ израдило је идејно-ликовна решења за грбове преко педесет општина на нашим просторима, који се и данас налазе у званичној употреби. Велики допринос у изради нових знамења по хералдичким правилима дао је и Центар за истраживање православног монархизма. 

Нормативи српске хералдике по Српском хералдичком друштву одређују да знамења морају бити у три нивоа, основни грб или штит, средњи и велики грб, уз заставу, хералдички стег који најчешће дуплира мотиве са основног грба. Међутим, и поред великог броја општина који у претходних двадесетак година усваја нова знамења на основу тзв. Нове српске хералдике, није занемарљив број градова и општина који и даље баштине старија нехералдичка знамења у виду амблема, па чак и логотипа, при чему је до пре само десетак година постојао део општина у Републици Србији који и тада нису имали никакво званично усвојено знамење.

Претражите грбове по територији