Srpska Heraldika

Општина Прешево

ОПШТИНА

НОСИЛАЦ

Општина Прешево

  НЕХЕРАЛДИЧКА ЗНАМЕЊА

  ФОРМАТ

АМБЛЕМ

ОПИС

Медаљон полукружног облика са горње стране, у којем је приказ зграде Скупштине општине Прешево. Испод тога се повезује троугласти облик у којем се кружно у средини налази полукружна орнаментика, плаве боје са пет звездица у њој. Ниже, испод тога је написано двојезично име града на српском и албанском језику. Унутар великог троугла су два мања троугла, један црвене боје са црним шарама у њему који је постављен испод горње линије великог троугла и други зелене боје које се налази на доњој страни троугла.

ЗАСТАВА

Црвене боје која на средини понавља амблем општине

Општина Прешево користи нехералдички амблем и заставу црвене боје која на средини понавља амблем. Он се састоји од медаљона полукружног облика са горње стране, у којем је сликовити приказ зграде Скупштине општине Прешево. Испод тога се повезује троугласти облик у којем се кружно у средини налази полукружна орнаментика, плаве боје са пет звездица у њој, универзални симбол заједничког живота мултиетничних грађана. Ниже, испод тога је написано двојезично фонтом Times двојезично име града на српском и албанском језику, Прешево-Presheva. Такође унутар великог троугла су постављена два троугла, један црвене боје са црним шарама у њему који је постављен испод горње линије великог троугла и други зелене боје које се налази на доњој страни троугла.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Алиђерце – Берчевац – Бујић – Буковац – Букаревац – Буштрање – Гаре – Големи Дол – Горња Шушаја – Госпођинце – Депце – Доња Шушаја – Жујинце – Илинце – Курбалија – Љаник – Мађаре – Миратовац – Норча – Ораовица – Печено – Прешево – Рајинце – Ранатовце – Рељан – Свињиште – Сефер – Славујевац – Станевце – Стрезовце – Трнава – Цакановац – Церевајка – Црнотинце – Чукарка