Srpska Heraldika

Општина Бујановац

Bujanovac grb
Бујановац користи псеудохералдички амблем који садржи елемнте који представљају бујановачке географске и привредне карактеристике попут извора воде, симбола Бујановачке бање, класја жита по ободу амблема и зупчаника. Општина користи заставу плаве основе на којој је централно бели амблем.

ЗАСТАВА

Bujanovac zastava

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Бараљевац – Биљача – Богдановац – Божињевац – Боровац – Братоселце – Брезница – Брњаре – Бујановац – Буштрање – Велики Трновац – Воганце – Врбан – Горње Ново Село – Грамада – Добросин – Доње Ново Село – Дрежница – Ђорђевац – Жбевац – Жужељица – Зарбинце – Јабланица – Јастребац – Карадник – Кленике – Клиновац – Кончуљ – Кошарно – Кршевица – Куштица – Левосоје – Летовица – Лопардинце – Лукарце – Лучане – Љиљанце – Мали Трновац – Муховац – Неговац – Несалце – Осларе – Света Петка – Претина – Прибовце – Равно Бучје – Раковац – Русце – Самољица – Себрат – Сејаце – Спанчевац – Српска Кућа – Старац – Сухарно – Трејак – Турија – Узово – Чар